DERFOR DukkeRigets dukketeater som pædagogisk redskab.

Hvad får I ud af dukketeater med DukkeRiget, som leder og personale?

Når I booker pædagogisk dukketeater fra Dukkeriget, får I redskaber til at arbejde med børns følelsesmæssige
udvikling, så I kan hjælpe børnene med at rumme, mærke, forstå og bearbejde deres følelser.

Det gør, at du som leder og personale får børn, der hviler mere i sig selv og får et positivt selvbillede.

Forskning viser, at børn der har adgang til kreative og legende miljøer, bliver mere harmoniske og glade.

DERFOR DukkeRigets dukketeater som historisk formidling.

Hvad får I ud af dukketeater med DukkeRiget, som museum, bibliotek, forening eller institution?

Når I booker dukketeater, som historisk formidling, får I levende historiefortælling, så I let og sjovt kan formidle
historiske begivenheder og omstændigheder. Det hjælper børn med at forstå dem selv og det de er rundet af.

Når børn ser og oplever dukketeater som historisk formidling, oplever de et fællesskab og en samhørighed med hvad er og var. De får en dybere forståelse og indsigt af dem selv, deres forfædre og mødre. Hvad man
troede på, hvordan de levede og hvad de oplevede.