DERFOR DukkeRigets dukketeater som pædagogisk redskab.


Hvad får I ud af dukketeater med DukkeRiget, som leder og personale?


Når I booker pædagogisk dukketeater fra Dukkeriget, får I redskaber til at arbejde med børns følelsesmæssige udvikling, så I kan hjælpe børnene med at rumme, mærke, forstå og bearbejde deres følelser.


Det gør, at du som leder og personale får børn, der hviler mere i sig selv og får et positivt selvbillede.


Forskning viser, at børn der har adgang til kreative og legende miljøer, bliver mere harmoniske og glade.


Når børn ser og oplever dukketeater, udvikles hjernen. Det giver børnene mulighed for at udvikle sociale færdigheder som empati og indlevelse, der øger dem til at sætte sig i andres sted, tanker og følelser. Det gør at børnene lettere kan interagere med hinanden i den virkelige verden.


Når I arbejder med børns følelsesmæssige udvikling gennem dukketeater, får I redskaber, der kan hjælpe jer i den daglige pædagogiske praksis. Redskaber til konfliktløsning og redskaber til at hjælpe børnene med at tale
om, rumme, mærke, forstå og bearbejde følelser. Det gør, at I anerkendende hjælper jeres børn med at opbygge et positivt og stærkt selvbillede. Som giver børn i balance.


Hvad lærer de voksne, som gør deres hverdag nemmere?


I får redskaber til at læse og hjælpe jeres børn. Nye legende redskaber til at håndtere konflikter med, og mellem børnene. Det gør, at I får en dyb og nærværende kontakt til børnene. I vil se og opleve nye sider af jeres børn, som gør at hverdagen bliver mere magisk, sjov og givende.


Hvad lærer børnene, som gør deres hverdag nemmere?


Dukketeater forestillingerne er tilpasset og lavet specifikt til aldersgruppen, 3-8 år. Teaterdukke karaktererne taler og agerer, så børnene kan spejle sig i deres adfærd, handlinger og reaktioner. Det betyder, at børnene vil opleve og se genkendelige følelser og adfærd udefra, som de kan spejle sig i, både under og efter forestillingen. Det vil give børnene og jer redskaber til at tale om alle de følelser, der udtrykkes mange gange i løbet af dagen.


Dukketeater forestillingerne kan åbne op til glemte, undertrykte og nye verdener og følelser, der skaber stof til eftertanke, snakke og arrangementer. Det hjælper børnene med at sætte ord på, hvad de må gå med af tanker, følelser, frustrationer og undren.


Når børnene sidder fast i en følelse eller adfærd, er det virkelig svært for dem, at se og forstå dem. Men når børnene så ser og oplever lignende følelser og adfærd gennem teaterdukkernes adfærd, så er det nemmere for dem, at forstå og arbejde sig ud af. Det giver dem en aha-oplevelse og hjælper dem med at løse knuden.


Ofte vil børnene gå tilbage i børnehaven og lege de følelser ud, der fylder i dem. Følelser de oplevede i dukketeatret. Det hjælper dem til at få en forståelse af egne og andres adfærd og reaktioner. Så børnene bliver bedre til at læse andre og bedre til at forstå deres egne følelser. Samtidig åbner det ind til børnenes fantasi, undren, samtaler, nærvær, samværet. De vil opleve nærværet og samværet i den fælles oplevelse, det er at se og opleve dukketeater sammen. Det gør, at børnene blomstre og selvværdet styrkes.


Pædagogisk Dukketeater giver redskaber til konfliktløsning og forståelse


Forestillingens karakterer og handlinger foregår omkring en konfliktløsning, som udspilles og løses. Så når børnene ser og oplever teaterdukkerne være i forskellige konflikter, både med sig selv, andre og de omstændigheder de er i og skal løse, vil børnene opleve det sammen med teaterdukke karakterer, fordi det foregår her og nu. Vi er i samme rum, trækker vejret sammen og mærker hinandens varme og reaktioner. Det betyder, at børnene får et spejl de kan spejle sig i, det sår frø til forståelse og nye måder at tackle og handle konflikter på i fremtiden, hvis I fortsat taler om, leger, og forholder børnene til de tematikker, der var i
dukketeaterforestillingen.

 

Det giver børnene og jer redskaber til at få børn til at tale om følelser, og redskaber til at håndtere dem, så børnene bliver bedre og bedre til at håndtere konflikter og forstå følelser. I vil få mere glade, omsorgsfulde og hjælpsomme børn, der er omsorgsfulde overfor sig selv og de andre børn.